Danh mục 
Văn bản mới nhất 
download nhiều nhất 
Văn bản 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 813/QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH: V/v phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí từ ngày 03/9/2019
2 779/PGD&ĐT V/v hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2019-2020 23/8/2019
3 715/PGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 06/8/2019
4 100/PGD&ĐT THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019 25/01/2019
5 01/QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH: V/v phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí từ ngày 02/01/2019 02/01/2019
6 1245/PGD&ĐT THÔNG BÁO: Về việc chuyển trụ sở làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo Uông Bí 26/11/2018
7 1161/QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH: V/v phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí từ ngày 01/11/2018 01/11/2018
8 820/QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V/v phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí từ ngày 02/8/2018 02/8/2018
9 818 /PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 01/8/2018
10 756 /PGD&ĐT V/v niêm yết và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT 16/7/2018
1 2 3 4 5