Tin Tức 
VIDEO-CLIP 

Tập huấn “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”

Ngày 07/01/2019 tại trường mầm non Đồng Chanh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Uông Bí tổ chức lớp Tập huấn: “tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số tới cán bộ quản lý và giáo viên mầm non”

PHÒNG GD&ĐT TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHO CÁC TRƯỜNG HỌC TRỰC THUỘC

Ngày 05/4/2016, Phòng GD&ĐT Uông Bí đã tổ chức lớp tập huấn Cổng thông tin điện tử (trang Web) cho các trường học trực thuộc trên địa ...

Tin tức sự kiện tổng hợp 

Tập huấn “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”

Ngày 07/01/2019 tại trường mầm non Đồng Chanh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Uông Bí tổ chức lớp Tập huấn: “tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số tới cán bộ quản lý và giáo viên mầm non”

PHÒNG GD&ĐT TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHO CÁC TRƯỜNG HỌC TRỰC THUỘC

Ngày 05/4/2016, Phòng GD&ĐT Uông Bí đã tổ chức lớp tập huấn Cổng thông tin điện tử (trang Web) cho các trường học trực thuộc trên địa ...