Tin Tức 
VIDEO-CLIP 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TIỂU HỌC CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện hướng dẫn số 138/HD-PGDĐT ngày 13/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Uông Bí về việc hướng dẫn Hội thi Giáo viên dạy giỏi (GVDG) Tiểu học cấp Thành phố năm học 2019-2020, từ ngày 06/6/2020 đến ngày 11/6/2020, Phòng GDĐT đã tổ chức Hội thi GVDG Tiểu học cấp Thành phố năm học 2019-2020.

HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ UÔNG Bí

Ngày 17,18/2/2020 vừa qua Phòng GD&ĐT đã phát động phong trào hiến máu nhân đạo trong toàn Ngành Giáo dục. Ngay sau khi phát động, phong trào ...

PHÒNG GD&ĐT TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHO CÁC TRƯỜNG HỌC TRỰC THUỘC

Ngày 05/4/2016, Phòng GD&ĐT Uông Bí đã tổ chức lớp tập huấn Cổng thông tin điện tử (trang Web) cho các trường học trực thuộc trên địa ...

Tin tức sự kiện tổng hợp 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TIỂU HỌC CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện hướng dẫn số 138/HD-PGDĐT ngày 13/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Uông Bí về việc hướng dẫn Hội thi Giáo viên dạy giỏi (GVDG) Tiểu học cấp Thành phố năm học 2019-2020, từ ngày 06/6/2020 đến ngày 11/6/2020, Phòng GDĐT đã tổ chức Hội thi GVDG Tiểu học cấp Thành phố năm học 2019-2020.

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TIỂU HỌC CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện hướng dẫn số 138/HD-PGDĐT ngày 13/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Uông Bí về việc hướng dẫn Hội thi Giáo viên dạy giỏi (GVDG) Tiểu học cấp Thành phố năm học 2019-2020, từ ngày 06/6/2020 đến ngày 11/6/2020, Phòng GDĐT đã tổ chức Hội thi GVDG Tiểu học cấp Thành phố năm học 2019-2020.

HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ UÔNG Bí

Ngày 17,18/2/2020 vừa qua Phòng GD&ĐT đã phát động phong trào hiến máu nhân đạo trong toàn Ngành Giáo dục. Ngay sau khi phát động, phong trào ...

PHÒNG GD&ĐT TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHO CÁC TRƯỜNG HỌC TRỰC THUỘC

Ngày 05/4/2016, Phòng GD&ĐT Uông Bí đã tổ chức lớp tập huấn Cổng thông tin điện tử (trang Web) cho các trường học trực thuộc trên địa ...