Thành phố Uông Bí tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 với chủ đề “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”.

Ngày 01/10/2018, được sự nhất trí của Thành uỷ, UBND thành phố Uông Bí tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 với chủ đề “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”.

Thành phố Uông Bí khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 22/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí, sáng ngày 02/10/2017 tại UBND phường Yên Thanh, phòng Giáo dục Đào tạo chủ trì, phối hợp với hội Khuyến học Thành phố và Trung tâm học tập công đồng phường Yên Thanh tổ chức thành công Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017” thành phố Uông Bí. Về dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND Thành phố; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội; lãnh đạo UBND các xã, phường; ban giám đốc và học viên các trung tâm học tập cộng đồng; các thầy cô giáo và học sinh trên địa bàn Thành phố

Hội nghị tập huấn chuyên đề “Dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS môn Địa lí cấp THCS năm học 2016-2017”

Ngày 11/10/2016, tại trường THCS Yên Thanh đã diễn ra Hội nghị tập huấn chuyên đề “Dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS môn Địa lí cấp THCS năm học 2016-2017” do Phòng Giáo dục và Đào tạo Uông Bí tổ chức.

Kiểm tra tình hình hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng Năm học 2016 - 2017

Từ ngày 25/10/ 2016 đến ngày 15/11/2016 phòng Giáo dục Đào tạo phối hợp cùng với Hội Khuyến học Thành phố đã tổ chức kiểm tra hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) và hội Khuyến học các xã, phường trên địa bàn Thành phố.