Kiểm tra tình hình hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng Năm học 2016 - 2017

 

Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là trung tâm học tập tự chủ của cộng đồng cấp xã, có sự quản lý, hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời phải phát huy mạnh mẽ sự tham gia, đóng góp của nhân dân trong cộng đồng dân cư để xây dựng và phát triển các trung tâm theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm. Hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống góp phần xoá đói giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người dân và cả cộng đồng; là nơi thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật đến với mọi người dân.

Nhằm đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo của UBND các xã, phường đối với hoạt động của Trung tâm HTCĐ và kết quả hoạt động của Trung tâm HTCĐ trên địa bàn thành phố Uông Bí; Thực hiện Kế hoạch số 1009 /KH - PGDĐT ngày 06/10/2016 của Phòng GD&ĐT Uông Bí về việc “Kiểm tra tình hình hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng thành phố Uông Bí năm học 2016 - 2017”; Từ ngày 25/10/ 2016 đến ngày 15/11/2016 phòng Giáo dục Đào tạo phối hợp cùng với Hội Khuyến học Thành phố đã tổ chức kiểm tra hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) và hội Khuyến học các xã, phường trên địa bàn Thành phố. 

Một số hình ảnh ghi được tại TTHTCĐ:

Trao đổi về công tác phát triển khuyến học khuyến tài, xây dựng TTHTCĐ điển hình tại UBND phường Yên Thanh.

Đồng chí Hoàng Trọng Hiếu – Phó Chủ tịch UBND phường – Chủ tịch Hội khuyến học – Giám đốc trung tâm HTCĐ cùng đoàn kiểm tra đến thăm dòng họ học tập Dương Văn Lầu tại tổ 28 khu Phú Thanh Tây phường Yên Thanh.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND phường Phương Nam

Đoàn kiểm tra nghe đồng chí Vũ Đức Anh Phó Chủ tịch UBND xã – Chủ tịch Hội khuyến học – Giám đốc trung tâm HTCĐ xã Điền Công báo cáo tình hình hoạt động của TTHTCĐ và công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn.

Nguồn tin: Phan Thị Bích Huệ