Thành phố Uông Bí tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 với chủ đề “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”.

 Thực hiện Công văn số 6516/UBND-GD ngày 7/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Công văn số 2362/BCĐXDXHHT ngày 12/9/2018 của Sở Giáo dục Đào tạo (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Xã hội học tập cấp tỉnh) về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018; hôm nay, ngày 01/10/2018, được sự nhất trí của Thành uỷ, UBND thành phố Uông Bí tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 với chủ đề “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”.

Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố đọc diễn văn khai mạc Tuần lế học tập suốt đời năm 2018.

Về dự lễ khai mạc, có sự hiện diện của đồng chí Phạm Tuấn Đạt- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban chỉ đạo Xây dựng XHHT thành phố Uông Bí; đồng chí Nguyễn Thu Huyền- ủy viên ban thường vụ- thường trực Hội khuyến học thành phố; đồng chí Trần Nam Hải- phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố; các đồng chí lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng XHHT của Thành phố; Lãnh đạo UBND và Ban Giám đốc TTHTCĐ các xã, phường; Đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trường học, các thôn khu, học viên tại trung tâm HTCĐ phường Trưng Vương, phường Nam Khê; Cán bộ, nhân viên phụ trách thư viện của Thành phố; Đại diện BGH, giáo viên, học sinh các trường TH, THCS trên địa bàn phường Trưng Vương, Nam Khê, Quang Trung; Phóng viên đài Truyền thanh - Truyền hình Thành phố về dự và đưa tin cho buổi lễ.

Phát biểu khai mạc và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, đồng chí Phạm Tuấn Đạt - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban chỉ đạo Xây dựng XHHT thành phố Uông Bí ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn, những thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của thành phố đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, công tác xây dựng xã hội học tập của thành phố Uông Bí hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trước hết trình độ dân trí chưa theo kịp yêu cầu phát triển; sự chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về sự cần thiết cũng như tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập còn chưa thu được hiệu quả mong muốn; việc huy động các nguồn lực xã hội đảm bảo các điều kiện cho công tác giáo dục - đào tạo và đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập còn hạn chế. Từ đó, đồng chí Phạm Tuấn Đạt đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền; Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố cần tập trung thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng yếu có tính xuyên suốt cho cả thời gian trước mắt và lâu dài.

Bên cạnh đó, Hội khuyến học Thành phố, Trung tâm học tập cộng đồng phường Nam Khê và phường Trưng Vương cũng phát biểu hưởng ứng về Tuần lễ học tập suốt đời 2018, về ý nghĩa của quá trình tự học trong thời kì cách mạng khoa học công nghệ 4.0. Từ đó thấy được vai trò của tự học trong quá trình hoàn thiện và phát triển nhân cách bản thân.Đối với công dân của thành phố Uông Bí, cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 vừa là cơ hội vừa là thách thức. Bởi vì, chúng ta là thành phố đang phát triển, sự phát triển của khoa học công nghệ là điều kiện tốt để có thể đi tắt, đón đầu ứng dụng thành tựu khoa học vào các lĩnh vực. Tuy nhiên, nếu không thực sự tích cực tự học, chủ động nắm bắt các kiến thức, không có kế hoạch và chiến lược cụ thể, chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng tụt hậu.

Kết thúc buổi lễ là chương trình thả bóng bay và thông điệp chào mừng “Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ”. Buổi lễ đã diễn ra trang trọng và kết thúc tốt đẹp , mở đầu cho các hoạt động hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 tiếp theo được diễn ra từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018 của thành phố.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ khai mạc

Tiết mục văn nghệ của các em thiếu niên tại Lễ khai mạc. 

Quang cảnh Hội trường Lễ khai mạc

Thả bóng bay và thông điệp chào mừng tuần lễ học tập suốt đời.

Nguồng tin: Ngô Thị Ngọc Lan