HỘI THẢO VỀ XÂY DỰNG HỌC LIỆU VÀ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG CHO CÁC TRUNG TÂM HTCĐ

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về vệc phê duyệt Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020”, Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020”; Chỉ thị 04-CT/TU ngày 27/4/2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng XHHT, học tập suốt đời (HTSĐ) trong giai đoạn hội nhập quốc tế; Nhằm giúp các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tiếp tục hoạt động hiệu quả và từng bước được phát triển, ngày 12/08/2016 Sở GD&ĐT Quảng Ninh tổ chức Hội thảo xin ý kiến các đơn vị, các chuyên gia về xây dựng học liệu và thiết kế bài giảng điện tử đáp ứng nhu cầu của người học, phù hợp với từng địa phương, vùng miền, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ, phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển đổi mô hình kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật, nâng cao đời sống của người dân.

Đ/c Ngô Hợi P.GĐ Sở GD&ĐT đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Triển khai tinh thần chỉ đạo của Hội nghị, 11/11 TTHTCĐ của thành phố Uông Bí tham gia viết bài xây dựng học liệu cho TTHTCĐ.

- Bài: Thương hiệu vải chín sớm Phương Nam – Kỹ thuật chăm sóc cây vải, và hướng đầu ra cho sản phẩm. Tác giả: Khúc Bạch Dương - PGĐ TTHTCĐ phường Phương Nam.

- Bài: Cây mai vàng Yên Tử (đặc điểm, giá trị…, vấn đề bảo tồn giống Mai vàng Yên Tử hiện nay của Thành phố). Tác giả: Hoàng Lê Yến - PGĐ TTHTCĐ phường Phương Đông.

- Bài: Môi trường ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh – Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Hà Quế Anh - Giáo viên Biệt phái TTHTCĐ phường Trưng Vương.

- Bài: Khu di tích và danh thắng Yên Tử thành phố Uông Bí – Vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Ngọc - GV biệt phái TTHTCĐ phường Nam Khê.

- Bài: Quyền và nghĩa vụ của công dân - Hoạt động của hành chính công ở Uông Bí hiện nay. Tác giả: Phạm Thị Oanh - GV biệt phái TTHTCĐ phường Quang Trung.

- Bài: Quy hoạch và quản lý đất đai ở Uông Bí trong những năm gần đây. Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến –PGĐ TTHTCĐ phương Yên Thanh

- Bài: Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi. Tác giả: Đinh Thị Kim Thoa - Giáo viên Biệt phái TTHTCĐ phường Bắc Sơn.

- Bài: Công dụng của rượu mơ Yên Tử đối với sức khoẻ con người. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Ngọc - GV biệt phái TTHTCĐ phường Vàng Danh.

- Bài: Cộng đồng người Dao Thanh y tại xã Thượng Yên Công thành phố Uông Bí - đặc điểm và phong tục tập quán. Tác giả: Dương Đại Hồng - PGĐ TTHTCĐ xã Thượng Yên Công.

- Bài: Phát tiển du lịch tâm linh ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Tác giả: Phạm Thị Thuý Hà - GV biệt phái TTHTCĐ phường Thanh Sơn.

- Bài: Vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Tác giả: Đinh Thị Thu Trang - PGĐ TTHTCĐ xã Điền Công.

- Bài: Công nghiệp hóa và môi trường. Tác giả: Phan Thị Bích Huệ - Phòng giáo dục và đào tạo Uông Bí.

Nguồn tin: Phan Thị Bích Huệ