Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Danh mục tài nguyên 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 544/KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021 03/6/2020
2 815/KH-PGD&ĐT Kế hoạch BDTX cán bộ QL, GV cấp tiểu học năm học 2019-2020 03/9/2019
3 888/HD - PGDĐT HƯỚNG DẪN_Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017 - 2018 05/9/2017
4 665/BC - PGDĐT 665/BC - PGDĐT: BÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện Đề án “ Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 ” 12/06/2017
5 627/BC-PGD&ĐT 627/BC-PGD&ĐT_Báo cáo tổng kết thục hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2016-2017 02/06/2017
6 602/TB-PGD&ĐT 602/TB-PGD&ĐT: Thông báo đánh giá kết quả xếp loại Hiệu trưởng trường TH năm học 2016-2017 theo chuẩn HT 26/05/2017
7 514/KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018 09/05/2017
8 64/QĐ-PGD&ĐT 64/QĐ-PGD&ĐT_ QĐ công nhận HS đạt giải tai Olympic Văn-Toán tuổi thơ, tiếng anh cấp tiểu học TP UB năm học2016-2017 16/01/2017
9 890 /HD - PGD&ĐT 890 /HD - PGD&ĐT_HD Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016 - 2017 12/9/2016
10 776/PGD&ĐT-GDTH 776/PGD&ĐT-GDTH_Đánh giá thực hiện bồi dưỡng hè năm 2016 15/8/2016
1 2