Danh sách tin tức 

HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020-2021

 Hội nghị cán bộ - viên chức năm học 2020 - 2021 trường Tiểu học Phương Nam B

Nhằm nâng cao việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học cũng như nắm bắt được tâm tư của cán bộ - viên chức. Trường TH Phương Nam B đã tổ chức Hội nghị Cán bộ - viên chức năm học 2020 - 2021 để đánh giá công tác năm học 2019 - 2020, phương hướng năm học 2020 - 2021.

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện hướng dẫn số 71/LĐLĐ ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Liên đoàn lao động V/v hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động; Hội nghị người lao động tại các cơ sở trường học năm học 2020 – 2021;

Thực hiện hướng dẫn số 960/PGD&ĐT- BCĐ ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục- Đào tạo V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ và tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2020– 2021;

Được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, Liên đoàn lao động Thành phố và Chi bộ Trường Tiểu học Phương Nam B, hôm nay ngày 1/10/2020, nhà trường phối hợp với Công đoàn Trường TH Phương Nam B tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2020 – 2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2019 - 2020, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021 với sự có mặt của 24/27 đồng chí CB,VC, LĐ.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

Đ/c Lê Thị Tuyết – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – Phó bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Báo cáo tổng kết các phong trào thi đua trong nhà trường năm học 2019-2020, dự kiến phong trào thi đua năm học 2020-2021.

Đ/c Cao Hồng Quý – Trưởng ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2018-2020 báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm và chương trình công tác năm học 2020 – 2021

- Các ý kiến tham gia, chia sẻ của tổ chuyên môn, tổ công đoàn, các cá nhân.

Đ/c Tăng Thị Hồng Luyến – Phó chủ tịch công đoàn, trưởng ban nữ công phát biểu tham luận về “Giỏi việc nước đảm việc nhà”

Đ/c Phí Thị Thu Huyền – kế toán trường công khai thu chi ngân sách

Đ/c Trần Nam Hải – Phó Trưởng phòng GDĐT thành phố Uông Bí phát biểu hội nghị.

Đ/c Vũ Đức Quyền – Phó chủ tịch công đoàn thành phố Uông Bí phát biểu hội nghị.

Tại Hội nghị đã thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, các chỉ tiêu cơ bản của nhà trường trong năm học và đăng ký thi đua năm học 2020 – 2021 cho tập thể và cá nhân trong nhà trường.

Hội nghị cán bộ - viên chức năm học 2020 – 2021 đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân mới với nhiệm kỳ 2 năm gồm:

- Đồng chí: Bùi Thị Thanh – Trưởng ban

- Đồng chí: Bàng Thị Hiền – Thành viên;

- Đồng chí: Trần Thu Phương– Thành viên.

Kết thúc Hội nghị, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên đã cùng nhau nhất trí thực hiện nghiêm túc kế hoạch năm học đã đề ra, thực hiện nghiêm túc nghị quyết Hội nghị CNVC năm học 2020 –2021.