Danh sách tin tức 

LỄ TỔNG KẾT VÀ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020

Ngày 14/7/2020, trường Tiểu học Phương Nam B tổ chức lễ tổng kết năm học 2019 - 2020. Buổi lễ tổng kết diễn ra vô cùng long trọng, kết thúc một năm học đầy thành công của cô và trò trường tiểu học Phương nam B