Danh sách tin tức 

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC, TAI NẠN THƯƠNG TÍCH, XÂM HẠI TRẺ EM

 Ngày 29/6/2020, trường Tiểu học Phương Nam B tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em. Hoạt động ngoại khóa hết sức bổ ích và thiết thực, giúp các em có thêm những kiến thức cần thiết để có thể tự bảo vệ bản thân mình.