Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Văn bản nhà trường 
  Kế hoạch Tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
Số hiệu: 02/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 03/01/2017
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 70  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 181
Địa chỉ URL:

Untitled [2] 
  Kế hoạch Tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
Số hiệu: 02/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 03/01/2017
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 70  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 181
Địa chỉ URL: