Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Văn bản nhà trường 
  THÔNG BÁO Kết luận họp hội đồng tháng 10 năm 2021
Số hiệu: Số: 172/TB-THPĐB
Ngày ban hành: Uông Bí, ngày 01 tháng 10 năm 2021
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 5766  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 4
Địa chỉ URL:

Untitled [2] 
  THÔNG BÁO Kết luận họp hội đồng tháng 10 năm 2021
Số hiệu: Số: 172/TB-THPĐB
Ngày ban hành: Uông Bí, ngày 01 tháng 10 năm 2021
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 5766  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 4
Địa chỉ URL: