Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Văn bản nhà trường 
  KẾ HOẠCH Về việc tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số hiệu: Số: 35/KH-THPĐB
Ngày ban hành: Uông Bí, ngày 05 tháng 3 năm 2021
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 551  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 3
Địa chỉ URL:

Untitled [2] 
  KẾ HOẠCH Về việc tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số hiệu: Số: 35/KH-THPĐB
Ngày ban hành: Uông Bí, ngày 05 tháng 3 năm 2021
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 551  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 3
Địa chỉ URL: