Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Văn bản nhà trường 
  KẾ HOẠCH Dạy học trực tuyến năm học 2020-2021 trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19
Số hiệu: Số: 18/KH-THPĐB
Ngày ban hành: Uông Bí, ngày 29 tháng 01 năm 2021
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 155  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 6
Địa chỉ URL:

Untitled [2] 
  KẾ HOẠCH Dạy học trực tuyến năm học 2020-2021 trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19
Số hiệu: Số: 18/KH-THPĐB
Ngày ban hành: Uông Bí, ngày 29 tháng 01 năm 2021
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 155  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 6
Địa chỉ URL: