Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Văn bản nhà trường 
  KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học chương trình học kì II năm học 2019-2020 qua internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19
Số hiệu: Số: 24/TB-THPĐB
Ngày ban hành: Ngày 05 tháng 4 năm 2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 93  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 32
Địa chỉ URL:

Untitled [2] 
  KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học chương trình học kì II năm học 2019-2020 qua internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19
Số hiệu: Số: 24/TB-THPĐB
Ngày ban hành: Ngày 05 tháng 4 năm 2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 93  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 32
Địa chỉ URL: