Văn bản 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 2536/QĐ-UBND Quyết định phân vùng tuyển sinh lớp 1, lớp 6 phổ thông năm học 2019-2020 ( Kèm kế hoạch tổ chức xét thi tốt nghiệp, tuyển sinh phổ thông năm 2019) 03/5/2019
2 1808/UBND 1808/UBND_V/v: thực hiện Đề án XHH giáo dục phục vụ công tác bán trú năm học 2015-2016
3 04/CT-UBND 04/CT-UBND_Chỉ thi V/v tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính,văn hóa công sở 13/07/2016
4 3090/QĐ-UBND 3090/QĐ-UBND_ QĐ V/v cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn thành phố Uông Bí 24/06/2016
5 340/UBND-NV 340/UBND-NV_HD triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan HC nhà nước ... 09/03/2016
6 45/KH-UBND 45/KH-UBND_KH kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan nhà nước 10/03/2016
7 343/UBND 343/UBND_ V/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan nhà nước 09/03/2016
8 16/KH-UBND 16/KH-UBND_KH Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Thành phố Uông BÍ năm 2016 25/01/2016
9 07/CV-UBND 07/CV-UBND: XD quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán NS 05/01/2015
10 167/KH-UBND 167/KH-UBND: Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự đô thị, ATGT, chào mừng Đại Hội Đảng, Xuân Bính thân 2016 22/12/2015
1 2