Văn bản 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 100/PGD&ĐT THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019 25/01/2019
2 01/QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH: V/v phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí từ ngày 02/01/2019 02/01/2019
3 1245/PGD&ĐT THÔNG BÁO: Về việc chuyển trụ sở làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo Uông Bí 26/11/2018
4 1161/QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH: V/v phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí từ ngày 01/11/2018 01/11/2018
5 820/QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V/v phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí từ ngày 02/8/2018 02/8/2018
6 818 /PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 01/8/2018
7 756 /PGD&ĐT V/v niêm yết và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT 16/7/2018
8 362/PGDĐT V/v thực hiện tổ chức hoạt động bán trú tại các trường trong Thành phố 29/03/2018
9 1002/PGD&ĐT Về việc đăng ký cán bộ thực hiện việc tiếp nhận, trả lời bài viết trên trang Fanpage DDCI Uông Bí 02/10/2017
10 639/PGD&ĐT 639/PGD&ĐT_Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 05/6/2017
1 2 3 4 5