Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Untitled [2] 
Văn bản 
  NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Số hiệu: Số20/NĐ-CP
Ngày ban hành: 13/8/2020
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 119  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 3
Địa chỉ URL: