Văn bản 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 428/QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH: V/v phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí từ ngày 11/5/2020 11/5/2020
2 311/QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH V/v phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí từ ngày 01/4/2020 31/03/2020
3 1020/QĐ-PGD&ĐT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ CBCCVC Phòng GD&ĐT từ ngày 02/10/2019 (có điều chỉnh việc chỉ đạo nhiệm vụ giáo dục THCS) 02/10/2019
4 813/QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH: V/v phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí từ ngày 03/9/2019
5 779/PGD&ĐT V/v hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2019-2020 23/8/2019
6 715/PGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 06/8/2019
7 100/PGD&ĐT THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019 25/01/2019
8 01/QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH: V/v phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí từ ngày 02/01/2019 02/01/2019
9 1245/PGD&ĐT THÔNG BÁO: Về việc chuyển trụ sở làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo Uông Bí 26/11/2018
10 1161/QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH: V/v phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí từ ngày 01/11/2018 01/11/2018
1 2 3 4 5 6