Văn bản 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 1007/QĐ-UBND Quyết định về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở GDPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 05/4/2021
2 1008/QĐ-UBND Quyết định về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở GDPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 05/4/2021
3 1010/QĐ-UBND Quyết định về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở GDPT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 05/4/2021
4 372/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 05/02/2021
5 910/UBND_DL1 V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 khi kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 15/02/2021
6 3143/QĐ-UBND Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 31/7/2019
7 2751/2016-QĐ- UBND 2751/2016-QĐ- UBND_Quyết định: V/v bổ sung một số nội dung một số quyết định của UBND tỉnh quy định một số chính sách thuộc lĩnh vực GD&ĐT, áp dụng cho một số đối tượng và địa bàn đặc thù của tỉnh Quảng Ninh 25/8/2016
8 5464/UBND-VX3 5464/UBND-VX3 _V/v đảm bảo tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2016 - 2017 05/9/2016
9 2818/QĐ-UBND 2818/QĐ-UBND_ QD V/v công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia 31/8/2016
10 13/CT-UBND 13/CT-UBND_ Chỉ thị về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 31/8/2016
1 2