Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Danh mục tài nguyên 
  V/v Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quản lý tài chính đối với các khoản thu, chi ngoài ngân sách tại các đơn vị trường học năm học 2019-2020
Số hiệu: 831/HD-PGDĐT
Ngày ban hành: 09/9/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 685  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 177
Địa chỉ URL: