Văn bản 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 7580/QD-CTUBND Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 01/12/2015