Văn bản 
  343/UBND_ V/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan nhà nước
Số hiệu: 343/UBND
Ngày ban hành: 09/03/2016
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 1682  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 225
Địa chỉ URL: