Tin tức khối THCS 

Chương trình ngoại khóa tiếng anh “Rung chuông vàng”

Ngày 9-1, tại Trường THCS Trần Quốc Toản, Phòng GD&ĐT thành phố phối hợp với Trung tâm Ocean Edu Uông Bí tổ chức chương trình ngoại khóa Rung chuông vàng môn tiếng Anh THCS cấp thành phố năm học 2020-2021.

KHAI MẠC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ LẦN II NĂM HỌC 2020- 2021

Trong hai ngày 09, 10/12/2020 tại trường THCS Trưng Vương, Phòng GD&ĐT đã tổ chức kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố lần II năm học 2020- 2021. Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố lần II năm học 2020- 2021 ở sáu bộ môn: Địa lý, Vật lý, GDCD, Hóa học, Lịch sử, Sinh học với sự tham gia của 324 học sinh đến từ 12/12 trường THCS, TH&THCS trên địa bàn Thành phố.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS

Ngày 28-11, tại Trường THCS Trần Quốc Toản sôi nổi diễn ra cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp thành phố lần thứ VII năm 2020.

Khai mạc Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố lần I năm học 2020- 2021

Ngày 12/11/2020 tại trường THCS Trưng Vương, Phòng GDĐT đã tổ chức khai mạc kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố lần I năm học 2020 - 2021.