Tin tức khối THCS 

KHAI MẠC KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021 (Tại Hội đồng coi thi 92 Phòng Giáo dục và Đào tạo uông Bí)

Hội đồng coi thi 92 Phòng Giáo dục và Đào tạo uông Bí đặt tại trường THCS Trần Quốc Toản đã diễn ra kì thi với sự tham gia của 167 học sinh ở 09 bộ môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch Sử, Địa lí, GDCD đến từ 12/12 trường THCS, TH&THCS trên địa bàn Thành phố.

CHUYÊN ĐỀ CẤP THÀNH PHỐ MÔN MĨ THUẬT – KÍ HỌA NGOÀI TRỜI

Ngày 15/3/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề cấp Thành phố môn Mĩ thuật – Kí họa ngoài trời tại trường THCS Nguyễn Văn Cừ.

Chương trình ngoại khóa tiếng anh “Rung chuông vàng”

Ngày 9-1, tại Trường THCS Trần Quốc Toản, Phòng GD&ĐT thành phố phối hợp với Trung tâm Ocean Edu Uông Bí tổ chức chương trình ngoại khóa Rung chuông vàng môn tiếng Anh THCS cấp thành phố năm học 2020-2021.

KHAI MẠC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ LẦN II NĂM HỌC 2020- 2021

Trong hai ngày 09, 10/12/2020 tại trường THCS Trưng Vương, Phòng GD&ĐT đã tổ chức kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố lần II năm học 2020- 2021. Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố lần II năm học 2020- 2021 ở sáu bộ môn: Địa lý, Vật lý, GDCD, Hóa học, Lịch sử, Sinh học với sự tham gia của 324 học sinh đến từ 12/12 trường THCS, TH&THCS trên địa bàn Thành phố.