Untitled [1] 
Untitled [2] 

Thông tin tuyển sinh lớp 6

Thời gian: Từ ngày 10.7.2023 đến 17.7.2023 Địa điểm: trường THCS Trưng Vương

Đại hội Công đoàn

Thời gian:08h00, ngày 7 tháng 4 năm 2023 Địa điểm: Trường THCS Trưng Vương

Ngoại khóa "Toán học vui"

Ngoại khóa của Tổ Khoa học tự nhiên Thời gian: 14h00, ngày 31 tháng 3 năm 2023 Địa điểm: Trường THCS Trưng Vương

Hoạt động chào mừng ngày thành lập ĐOàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

Thời gian: 07h00 Địa điểm: Trường THCS Trưng Vương

Bước nhảy học đường

Thời gian: 13h30 ngày 21/3/2023 Địa điểm: Trường THCS Trần Quốc Toản

Lễ trưởng thành Đội

Thời gian: 07h00 ngày 13/3/2023 Địa điểm: Trường THCS Trưng Vương