Tin tức khối TH 

Hội nghị chuyên " Xây dựng kế hoạch dạy học phân môn Luyện từ và câu lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh".