Tin tức khối THCS 

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS

 Ngày 28-11, tại Trường THCS Trần Quốc Toản sôi nổi diễn ra cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp thành phố lần thứ VII năm 2020.

Chi tiết xem tại đây: http://uongbi.gov.vn