Tin tức khối THCS 

Khai mạc Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố lần I năm học 2020- 2021

 

Xem Kết quả của kì thi tại đây: theo Quyết định 1441/QĐ-PGD&ĐT ngày 23/11/2020