Văn bản nhà nước 
  47/2016/NĐ-CP_Quy định mức lương cơ sở đối với CB, CC, VC và LLVT
Số hiệu: 47/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/5/2016
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 382  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 153
Địa chỉ URL: