Cơ cấu tổ chức 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG NAM B

Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường  Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 0333856866

Email: ciphuongnamb.ub.quangninh@moet.edu.vn


SƠ ĐỒ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

 

 

Hiệu trưởng: Lê Thị Tuyết

- Sinh ngày: 12/5/1971

- Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục Tiểu học

- ĐTDĐ:

- Email:

 

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Hà

- Sinh ngày: 28/6/1980

- Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục Tiểu học

- ĐTDĐ: 0982919917

- Email: thanghaqn@gmail.com

 

Tổ trưởng tổ 2 - Giáo viên Tiểu học: Tăng Thị Hồng Luyến

- Sinh ngày: 27/9/1978

- Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục Tiểu học

- ĐTDĐ: 0983826165

- Email: luyenthinh78@gmail.com

Giáo viên Tiểu học: Phạm Thị Lụa

- Sinh ngày: 02/10/1997

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

- ĐTDĐ:  0338648165

- Email: phamthilua197@gmail.com

 

Giáo viên Tiểu học: Đặng Thị Loan

- Sinh ngày: 08/11/1992

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

- ĐTDĐ: 01646464627

- Email: dangloan0811@gmail.com

 

Giáo viên Tiểu học: Bùi Thị Thanh

- Sinh ngày: 23/12/1987

- Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục Tiểu học

- ĐTDĐ: 0974538007

- Email: buithithanhgv@gmail.com

 

Giáo viên Tiểu học: Nguyễn Phương Dung

- Sinh ngày: 23/7/1994

- Trình độ chuyên môn: Cao dẳng Giáo dục Tiểu học

- ĐTDĐ: 0967814436

- Email: meomap237@gmail.com

 

Giáo viên Tiểu học: Trịnh Thị Hải Thu

- Sinh ngày: 25/10/1989

- Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục Tiểu học

- ĐTDĐ: 01665391620

- Email: trinhthihaithu@gmail.com

 

Giáo viên Tiểu học: Cao Hồng Quý

- Sinh ngày: 26/1/1989

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

- ĐTDĐ: 01654107510

- Email: chquy88htt@gmail.com

 

Giáo viên Tiểu học: Nguyễn Thị Ánh Thương

- Sinh ngày: 20/7/1978

- Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục Tiểu học

- ĐTDĐ: 0936294689

- Email: thanhthuongminhanh@gmail.com

 

Giáo viên Tiểu học: Bùi Thị Hạnh

- Sinh ngày: 12/2/1987

- Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục Tiểu học

- ĐTDĐ: 0934398838

- Email: buihanh.pnb@gmail.com

 

Giáo viên Tiểu học: Vũ Thị Hương

- Sinh ngày: 15/1/1987

- Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục Tiểu học

- ĐTDĐ: 01228214609

- Email: vuthihuong877@gmail.com

 

Tổ trưởng tổ 1 - Giáo viên Tiểu học: Ngô Thị Tứ

- Sinh ngày: 08/7/1973

- Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục Tiểu học

- ĐTDĐ: 01649402442

- Email: ngothitupn@gmail.com

 

Giáo viên Tiểu học: Đinh Thị Thơm

- Sinh ngày: 16/10/1989

- Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục Tiểu học

- ĐTDĐ: 0973221890

-Email: tuanthomqn@gmail.com

 

Giáo viên Tiểu học: Trần Thu Phương

- Sinh ngày: 11/8/1991

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

- ĐTDĐ: 01657741391

- Email: thuphuong1181991@gmail.com

Giáo viên Âm nhạc: Nguyễn Thị Thanh Hoa

- Sinh ngày: 27/10/1993

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Âm nhạc

- ĐTDĐ:

- Email: nguyenthithanhhoasphn@gmail.com

 

Nhân viên thiết bị thư viện: Vũ Thị Thúy

- Sinh ngày: 07/10/1989

- Trình độ chuyên môn: Đại học Thư viện

- ĐTDĐ: 0988676005

- Email:

 

Giáo viên Âm nhạc: Bàng Thị Hiền

- Sinh ngày: 03/7/1979

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc

- ĐTDĐ: 01699518965

- Email:

 

Giáo viên Mĩ thuật: Phạm Phương Thảo

- Sinh ngày: 17/10/1980

- Trình độ chuyên môn: Đại học Mĩ thuật

- ĐTDĐ: 01226437673

Email: thaopn@gmail.com

 

Giáo viên Tiếng Anh: Đoàn Thị Khánh Hòa

- Sinh ngày: 12/3/1991

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Tiếng anh

- ĐTDĐ: 0961903286

 

- Email: doanthikhanhhoa.c1phuongnamb@quangninh,edu,vn

 

Kế toán: Phí Thị Thu Huyền

- Sinh ngày: 12/3/1985

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị tài chính

- ĐTDĐ: 0979221328

- Email: phihuyen1203@gmail.com

 

Giáo viên tiểu học: Đặng Hồng Ngân

- Sinh ngày: 04/9/1998

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Giáo dục Tiểu học

- ĐTDĐ: 0977828712

- Email: phihuyen1203@gmail.com