Tin tức văn phòng 

THÔNG BÁO VĂN VẢN SỐ: 1245/PGD&ĐT

 THÔNG BÁO: Về việc chuyển trụ sở làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo Uông Bí

XEM NỘI DUNG VĂN BẢN TẠI: https://docs.google.com/viewer?url=http://uongbi.quangninh.edu.vn//Store/Document/1/2018/11/26/thong-bao-chuyen-tru-so-lam-viec-201811262316.doc&embedded=true