Tin tức văn phòng 

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quả lý của Sở Giáo dục & Đào tạo

Click chuột vào nội dung phía dưới để download_ xem chi tiết.

1. Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 22/6/2018.

2. Quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Nguồn: PGD