Tin tức văn phòng 

TP Uông Bí: Tập huấn cơ chế tự chủ tài chính

Từ ngày 25 đến ngày 27-5, Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí tổ chức tập huấn cơ chế tự chủ tài chính cho Chủ tài khoản, Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Vân - Trưởng bộ môn kế toán, kiểm toán công, Học viện Hành chính quốc gia trực tiếp truyền đạt các nội dung.

Chi tiết bài viết: http://uongbi.gov.vn/tp-uong-bi-tap-huan-co-che-tu-chu-tai-chinh-p13n30658.html