Untitled [2] 

THÔNG BÁO

Số điện thoại đường dây nóng của trường TH Phương Nam A

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đinh Thị Minh Toan

Hiệu trưởng

0363929128

2

Phạm Xuân Thành

Phó Hiệu trưởng

0974048288

3

Nguyễn Thúy Hiên

CTCĐ

0936105880


HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ UÔNG Bí

Ngày 17,18/2/2020 vừa qua Phòng GD&ĐT đã phát động phong trào hiến máu nhân đạo trong toàn Ngành Giáo dục. Ngay sau khi phát động, phong trào đã nhận được sự đồng thuận của 100% các đơn vị trường học trên địa bàn Thành phố.

Văn bản tỉnh, SGD&ĐT 
Văn bản của Thành phố 
Thông tin bình chọn 

Xin ý kiến về trang wed trong cổng thông tin điện tử

Văn Bản Phòng GD&ĐT 
Văn bản của Nhà nước 
Thống kê truy cập