Tin Nhanh 


NGOẠI KHÓA GIÁO DỤC STEM CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2018 - 2019

Sau thời gian chuẩn bị của các trường THCS Nguyễn Văn Cừ; THCS Phương Nam; THCS Trưng Vương; THCS Trần Quốc Toản, ngày 22/5/2019, Phòng GD&ĐT tổ chức ngoại khóa về trưng bày sản phẩm và cách tổ chức tại trường học các hoạt động giáo dục theo mô hình giáo dục STEM

Văn bản tỉnh, SGD&ĐT 
Văn bản của Thành phố 
Thông tin bình chọn 

Xin ý kiến về trang wed trong cổng thông tin điện tử

Văn Bản Phòng GD&ĐT 
Văn bản của Nhà nước 
Thống kê truy cập