Tin nhà trường 

CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

 CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM CORONA!

👉 Với chủ trương PHÒNG HƠN CHỐNG, đảm bảo môi trường học tập an toàn, yên tâm công tác cho CB-GV-NV-HS tham gia học tập tại trường! Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tiến hành tổng vệ sinh, khử trùng các phòng học.

👉 Khuyến cáo mỗi CB-GV-NV- HS tham gia học tập tại trường trang bị khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.

“CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA”