Tin nhà trường 

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2019 - 2020

 Ngày 16/10/2019, Liên đội trường Tiểu học Phương Nam B tổ chức đại hội liên đội năm học 2019-2020