Tin nhà trường 

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020

 Ngày 26/09/2019, trường Tiểu học Phương nam B long trọng tổ chức Hội nghị Công nhân, viên chức, người lao động năm học 2019 - 2020, đồng thời chia tay đồng chí Đặng Đức Chính hết thời gian công tác, về hưởng chế độ hưu trí.