Tin nhà trường 

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC, VIẾT, NÓI, NGHE THÔNG QUA MÔN TIẾNG VIỆT 1 NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH”

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG

“PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC, VIẾT, NÓI, NGHE THÔNG QUA MÔN TIẾNG VIỆT 1 NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH”

   Thực hiện Kế hoạch số 256/KH-THPNA ngày 26 tháng 9 năm 2020 về thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2020 - 2021” của trường Tiểu học Phương Nam A. Chiều ngày 25/12/2020, nhà trường đã tổ chức Hội nghị chuyên đề cấp trường về việc “Phát triển năng lực đọc, viết, nói, nghe thông qua môn Tiếng Việt 1 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh”.

   Tại Hội nghị chuyên đề, toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường được nghe báo cáo lý thuyết về việc “Phát triển năng lực đọc, viết, nói, nghe thông qua môn Tiếng Việt 1 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS theo chương trình GDPT 2018” và dự tiết dạy minh họa theo nội dung “Phát triển năng lực đọc, viết, nói, nghe thông qua môn Tiếng Việt 1 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS.

   Qua việc thảo luận, đóng góp ý kiến sau khi nghe báo cáo và dự tiết dạy minh họa đã tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên nhà trường được nghiên cứu, thảo luận, trao đổi và cùng nhau xây dựng, tìm ra phương pháp, biện pháp hữu hiệu vận dụng vào công tác giảng dạy nâng cao chất lượng học sinh; Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá; chú trọng ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục của các nhà trường; Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên trong nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt- học tốt; Tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên nhà trường, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý, giảng dạy cho cán bộ quản lý và giáo viên trong trường; Góp phần đánh giá phong trào bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học của nhà trường.

   Đồng thời, BGH nhà trường yêu cầu đối với tổ chuyên môn và giáo viên nghiên cứu kĩ chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào từng bài dạy cụ thể. Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, cần mạnh dạn trao đổi, bàn bạc, chú trọng việc đổi mới nội dung dạy học và áp dụng các PPDH, KTDH tích cực, trong đó chú trọng việc phát triển năng lực đọc, viết, nói, nghe thông qua môn Tiếng Việt nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; Giáo viên căn cứ vào sự đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tình hình thực tế của nhà trường để dạy tốt-học tốt nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

* Một số hình ảnh tại Hội nghị chuyên đề:

 

Người viết: Xuân Thành