Tin nhà trường 

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN DẠY HỌC THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI LỚP 1 THEO SÁCH GIÁO KHOA CỦA CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

 

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN DẠY HỌC THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI LỚP 1

 

THEO SÁCH GIÁO KHOA CỦA CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

 

    Để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021 và tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo công văn số 1231/HD-PGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2019 của phòng GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 ; Thông báo số 529/TB-PGDĐT ngày 29/5/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học thử nghiệm đối với lớp 1 theo sách giáo khoa của Chương trình GDPT 2018, trường Tiểu học Phương Nam A đã thực hiện 03 tiết dạy học thử nghiệm đối với lớp 1 theo sách giáo khoa của Chương trình GDPT 2018 vào sáng ngày 26/6/2020.

    + Đ/c Trần Thị Khánh Hòa xây dựng giáo án và thực hiện tiết dạy thử nghiệm môn Tiếng Việt lớp 1 theo tên bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực - Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thị Hạnh.

    + Đ/c Nguyễn Thị Phượng xây dựng giáo án môn Toán lớp 1 và thực hiện tiết dạy thử nghiệm theo tên bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực - Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam” của tác giả Đinh Thế Lục.

     + Đ/c Trịnh Thị Ngọc Ánh xây dựng giáo án môn TNXH lớp 1 và thực hiện tiết dạy thử nghiệm theo tên bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực - Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam” của tác giả Nguyễn Hữu Đĩnh.

    Trong quá trình thực hiện, BGH đã lựa chọn được 01 tiết dạy thử nghiệm môn Tiếng Việt lớp 1 có chất lượng để tổ chức thành chuyên đề trường vào chiều ngày 26/6/2020; chủ trì việc chia sẻ và thảo luận chuyên môn sau khi nghe báo cáo và thực hiện tiết dạy thử nghiệm. Có biên bản (phiếu dự giờ các tiết dạy) trong đó có đánh giá cụ thể về thuận lợi, khó khăn của giáo viên, học sinh khi giảng dạy theo sách giáo khoa lớp 1 chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

     Qua việc thực hiện tiết dạy thử nghiệm đối với lớp 1 theo sách giáo khoa của Chương trình GDPT 2018, BGH thấy rằng tất cả các đồng chí giáo viên trong trường đã cùng nhau xây dựng giáo án, tiết dạy thử nghiệm đối với lớp 1 theo sách giáo khoa của Chương trình GDPT 2018 chất lượng, hiệu quả.

        * Một số hình ảnh thực hiện tiết dạy thử nghiệm:

Người viết: Xuân Thành