Tin nhà trường 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TIỂU HỌC CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2019-2020

THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TIỂU HỌC

CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2019-2020

     Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp thành phố năm học 2019-2020 do Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Uông Bí tổ chức đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong đổi mới, sáng tạo dạy học.

     Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp thành phố, trường Tiểu học Phương Nam A có 05 giáo viên đủ điều kiện đăng kí tham gia và đã trải qua 2 phần thi là thuyết trình và thực hành giảng dạy với kết quả tốt.

     Kết thúc hội thi, 5/5 giáo viên tham gia dự thi của trường Tiểu học Phương Nam A đều được công nhận đạt Danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2019-2020.

     Qua hội thi cũng cho thấy, với tất cả lòng yêu nghề mến trẻ, tập thể cán bộ, giáo viên trường TH Phương Nam A nói riêng và các trường tiểu học trong thành phố Uông Bí nói chung đã, đang và sẽ ngày càng cố gắng thi đua, học tập và rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để giúp giáo viên khẳng định năng lực bản thân, giúp cho học sinh phát triển được những năng lực, phẩm chất sẵn có trong các em, góp phần “xây dựng” những chủ nhân tương lai của đất nước năng động, tự tin và hội nhập.

Người viết: Xuân Thành