Tin nhà trường 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

NGÀY HỘI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 18-5-2019

Thực hiện hướng dẫn số 990/PGDĐT ngày 25/9/2018 của Phòng Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019; Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019 của nhà trường; Trường tiểu học Bạch Đằng đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ để ứng dụng vào sản xuất, đời sống; biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ; động viên khích lệ thế hệ trẻ say mê nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, qua đó nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội, huy động nguồn lực dồi dào của xã hội cùng với nhà nước xây dựng nền khoa học và công nghệ Việt Nam ngày càng hiện đại và hội nhập với những nền khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới. Bên cạnh đó nhà trường còn tuyên truyền về các cuộc thi được tổ chức trên địa bàn thành phố Uông Bí cũng như tỉnh Quảng Ninh đó là: + Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ninh năm 2019 + Cuộc thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh năm 2019 + Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố, cấp tỉnh năm 2019 Buổi lễ kỷ niệm thành công rực rỡ với sự có mặt của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các em học sinh của trường.