Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Văn bản nhà trường 
  KẾ HOẠCH tổ chức cho học sinh đi học trở lại đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19
Số hiệu: Số: 28/KH-THPĐB
Ngày ban hành: Uông Bí, ngày 26 tháng 02 năm 2021
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 409  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 3
Địa chỉ URL:

Untitled [2] 
  KẾ HOẠCH tổ chức cho học sinh đi học trở lại đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19
Số hiệu: Số: 28/KH-THPĐB
Ngày ban hành: Uông Bí, ngày 26 tháng 02 năm 2021
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 409  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 3
Địa chỉ URL: