Tin nhà trường 

Bài viết về Chi bộ

Chi bộ trường mầm non có 32 đảng viên, ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 có 5 đồng chí, đ/c bí thư: Vũ Thị Ngân Hai đ/c phó bí thư: Bùi Phi Nga - Lê Thị Tuyết - Phó hiệu trưởng. Đ/c Trịnh Quỳnh Hoa - Lê Thị Tuyến - Chi ủy viên

HỌC SINH LAO ĐỘNG VỆ SINH TRƯỜNG, LỚP

Ngày 20/09/2020 học sinh các lớp tham gia dọn dẹp vệ sinh trường, lớp nhằm tạo môi trường học tập xanh - sạch - đẹp