THÔNG BÁO 
Hôm nay: Thứ Tư - 27/09/02023
Hiện không có dữ liệu!


Liên kết trang 
Danh mục 
Danh sách lịch ngày 
Thứ Bảy, Ngày 01/01/2022:
00 giờ 00 :  

 

Thứ Sáu, Ngày 16/08/2019:
00 giờ 00 :  

 Số 752/PGD&ĐT: Về việc mời họp giao ban Hiệu trưởng các trường học (09 giờ ngày 20/8/2019 tại Hội trường Phòng GD&ĐT)

Thứ Ba, Ngày 27/03/2018:
00 giờ 00 :  

Yêu cầu: Đúng 08h00 phút ngày 27/03/2018, Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và kết nối phòng họp trực tuyến với điểm cầu trung tâm (PGD&ĐT) để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 27/03/2018 (Thứ ba). Theo nội dung công văn Số: 336 /PGD&ĐT ngày 23 tháng 03 năm 2018.

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Thứ Sáu, Ngày 26/01/2018:
00 giờ 00 :  

Yêu cầu: Đúng 13h10 phút ngày 26/01/2018, Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và kết nối phòng họp trực tuyến với điểm cầu trung tâm (PGD&ĐT) để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 26/01/2018 (Thứ sáu). Theo nội dung công văn Số: 77/PGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2018.

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Thứ Ba, Ngày 28/11/2017:
00 giờ 00 :  

Yêu cầu: Đúng 13h10 phút ngày 28/11/2017, Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và kết nối phòng họp trực tuyến với điểm cầu trung tâm (PGD&ĐT) để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 28/11/2017 (Thứ ba). Theo nội dung công văn Số: 1244 /PGD&ĐT

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Thứ Năm, Ngày 26/10/2017:
00 giờ 00 :  

Yêu cầu: Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử từ 09 giờ 00 phút, ngày 26/10/2017 để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 27/10/2017 (Thứ sáu). Theo nội dung công văn Số: 1095 /PGD&ĐT

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Thứ Hai, Ngày 28/08/2017:
00 giờ 00 :  

LỊCH HỌP TRỰC TUYẾN VÀ CHẠY THỬ PHÒNG HỌP THÁNG 08/2017

Yêu cầu: Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử từ 09 giờ 00 phút đến 10h00 phút, ngày 28/08/2017 để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 28/08/2017 (Thứ hai).

           Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Thứ Năm, Ngày 17/08/2017:
00 giờ 00 :  

          Tập huấn nâng cao kỹ năng khai thác, sử dụng phòng họp trực tuyến đặt tại các trường THCS trên địa bàn; Phòng GD&ĐT phối hợp với Trung tâm Kinh doanh VNPT - Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, giáo viên, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 08h00' ngày 18/8/2017 (Thứ Sáu).
2. Địa điểm: tập trung tại Hội trường phòng GD&ĐT Uông Bí.
3. Thành phần:
- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách CNTT của Phòng GD&ĐT.
- 22 cán bộ, giáo viên phụ trách CNTT của các trường - có danh sách kèm theo.

     *Chi tiết VB*

Thứ Tư, Ngày 26/07/2017:
00 giờ 00 :  

LỊCH HỌP TRỰC TUYẾN VÀ CHẠY THỬ PHÒNG HỌP THÁNG 07/2017

Yêu cầu: Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử từ 13 giờ 30 phút đến 15h00 phút, ngày 26/07/2017 để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 28/07/2017 (Thứ sáu).

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Thứ Hai, Ngày 22/05/2017:
00 giờ 00 :  

LỊCH HỌP TRỰC TUYẾN VÀ CHẠY THỬ PHÒNG HỌP THÁNG 05/2017

Yêu cầu: Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử từ 09 giờ 00 phút đến 10h00 phút, ngày 22/05/2017 để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 22/05/2017 (Thứ hai).

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Thứ Năm, Ngày 27/04/2017:
00 giờ 00 :  

LỊCH HỌP TRỰC TUYẾN VÀ CHẠY THỬ PHÒNG HỌP THÁNG 04/2017

Yêu cầu: Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử từ 09 giờ 00 phút đến 10h00 phút, ngày 28/04/2017 để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 28/04/2017 (Thứ ba).

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Thứ Ba, Ngày 28/03/2017:
00 giờ 00 :  

LỊCH HỌP TRỰC TUYẾN VÀ CHẠY THỬ PHÒNG HỌP THÁNG 03/2017

Yêu cầu: Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử từ 09 giờ 00 phút đến 10h00 phút, ngày 27/03/2017 để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 28/03/2017 (Thứ ba).

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Thứ Ba, Ngày 28/02/2017:
00 giờ 00 :  

LỊCH HỌP TRỰC TUYẾN VÀ CHẠY THỬ PHÒNG HỌP THÁNG 02/2017

Yêu cầu: Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử từ 09 giờ 00 phút đến 10h00 phút, ngày 28/02/2017 để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 28/02/2017 (Thứ ba).

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Chủ Nhật, Ngày 15/01/2017:
00 giờ 00 :  

LỊCH HỌP TRỰC TUYẾN VÀ CHẠY THỬ PHÒNG HỌP THÁNG 01/2017

Yêu cầu: Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử từ 09 giờ 00 phút đến 10h00 phút, ngày 16/01/2017 để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 16/01/2017 (Thứ hai).

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Thứ Ba, Ngày 27/12/2016:
00 giờ 00 :  

LỊCH HỌP TRỰC TUYẾN VÀ CHẠY THỬ PHÒNG HỌP THÁNG 12/2016

Yêu cầu: Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử từ 09 giờ 00 phút đến 10h00 phút, ngày 28/12/2016 để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 28/12/2016 (Thứ tư).

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Tải văn bản

Thứ Hai, Ngày 26/12/2016:
00 giờ 00 :  

Thứ Hai, Ngày 28/11/2016:
07 giờ 00 :  

LỊCH HỌP TRỰC TUYẾN VÀ CHẠY THỬ PHÒNG HỌP THÁNG 11/2016

Yêu cầu: Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử vào hồi 08 giờ 00 phút đến 09h30 phút, ngày 28/11/2016 để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 13h30 phút ngày 28/11/2016 (Thứ 2).

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Tải văn bản

Thứ Năm, Ngày 27/10/2016:
00 giờ 00 :  

LỊCH HỌP TRỰC TUYẾN VÀ CHẠY THỬ PHÒNG HỌP THÁNG 10/2016

Yêu cầu: Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử vào hồi 14 giờ 00 phút đến 15h00 phút, ngày 27/10/2016 để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 08h00 phút ngày 28/10/2016.

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Tải văn bản

Thứ Hai, Ngày 26/09/2016:
07 giờ 00 :  

Yêu cầu các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử vào hồi 08 giờ 00 phút đến 09h30 phút, ngày 27/9/2016 để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 13h30 phút ngày 27/9/2016.

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Thứ Ba, Ngày 24/05/2016:
13 giờ 30 :  

Yêu cầu các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 24/5/2016 để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào sáng ngày 25/5/2016.

Thứ Ba, Ngày 24/05/2016:
07 giờ 00 :  

Lưu ý: ngày 25/5/2016 các đồng chí được cử phụ trách tại các điểm cầu đúng 07h ngày 25/5/2016 bật và kiểm tra thiết bị để phục vụ cho cuộc họp.

Thứ Năm, Ngày 28/04/2016:
14 giờ 17 :  

Yêu cầu các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 27/4/2016 để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào sáng ngày 28/4/2016.

Lưu ý: ngày 28/4/2016 các đồng chí được cử phụ trách tại các điểm cầu đúng 13h ngày 28/4/2016 bật thiết bị để phục vụ cho cuộc họp.

Thứ Ba, Ngày 29/03/2016:
07 giờ 12 :  

Lưu ý: Các trường THCS (điểm cầu nhánh) có trách nhiệm chuẩn bị phòng họp, bố trí cán bộ phụ trách CNTT có mặt lúc 07 giờ 00 phút, ngày 29/3/2016 để kiểm tra phần mềm, thiết bị đấu nối (nguồn điện, tín hiệu âm thanh, camera), đường truyền Internet...

Thứ Ba, Ngày 01/03/2016:
07 giờ 11 :  

Họp trực tuyến tháng 03/2016