Tin nhà trường 

Khảo sát học sinh đầu năm.

Ngày 16/10/2018 . Trường Mầm Non Quang Trung khảo sát đầu năm cho các con về phát triển thẩm mĩ môn ( Tạo Hình ) cho 4 độ tuổi .

Đoàn kiểm tra sàng lọc ,tư vấn ,trị liệu tâm lý của trung tâm học tập cộng đồng tỉnh quảng ninh.

Ngày 15/10/2018 Trường Mầm Non Quang Trung đón đoàn kiểm tra sàng lọc khám cho các con , tư vấn , trị liệu tâm lý của trung tâm học tập cộng đồng Tỉnh Quảng Ninh .

Kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Ngày 09/10/2018 YTế Trường Mầm Non Quang Trung phối kết hợp cùng trung tâm y tế phường quang trung khám sức khỏe định kỳ cho các con.