Danh mục 
Lịch ngày 
Hôm nay: Thứ Bảy - 20/08/02022
Hiện không có dữ liệu!
Kế hoạch tháng 
Danh sách lịch  
Thứ Bảy, Ngày 01/01/2022:
00 giờ 00 :  

 

Thứ Sáu, Ngày 16/08/2019:
00 giờ 00 :  

 Số 752/PGD&ĐT: Về việc mời họp giao ban Hiệu trưởng các trường học (09 giờ ngày 20/8/2019 tại Hội trường Phòng GD&ĐT)

Thứ Ba, Ngày 27/03/2018:
00 giờ 00 :  

Yêu cầu: Đúng 08h00 phút ngày 27/03/2018, Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và kết nối phòng họp trực tuyến với điểm cầu trung tâm (PGD&ĐT) để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 27/03/2018 (Thứ ba). Theo nội dung công văn Số: 336 /PGD&ĐT ngày 23 tháng 03 năm 2018.

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Thứ Sáu, Ngày 26/01/2018:
00 giờ 00 :  

Yêu cầu: Đúng 13h10 phút ngày 26/01/2018, Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và kết nối phòng họp trực tuyến với điểm cầu trung tâm (PGD&ĐT) để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 26/01/2018 (Thứ sáu). Theo nội dung công văn Số: 77/PGD&ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2018.

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Thứ Ba, Ngày 28/11/2017:
00 giờ 00 :  

Yêu cầu: Đúng 13h10 phút ngày 28/11/2017, Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và kết nối phòng họp trực tuyến với điểm cầu trung tâm (PGD&ĐT) để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 28/11/2017 (Thứ ba). Theo nội dung công văn Số: 1244 /PGD&ĐT

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Thứ Năm, Ngày 26/10/2017:
00 giờ 00 :  

Yêu cầu: Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử từ 09 giờ 00 phút, ngày 26/10/2017 để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 27/10/2017 (Thứ sáu). Theo nội dung công văn Số: 1095 /PGD&ĐT

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Thứ Hai, Ngày 28/08/2017:
00 giờ 00 :  

LỊCH HỌP TRỰC TUYẾN VÀ CHẠY THỬ PHÒNG HỌP THÁNG 08/2017

Yêu cầu: Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử từ 09 giờ 00 phút đến 10h00 phút, ngày 28/08/2017 để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 28/08/2017 (Thứ hai).

           Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Thứ Năm, Ngày 17/08/2017:
00 giờ 00 :  

          Tập huấn nâng cao kỹ năng khai thác, sử dụng phòng họp trực tuyến đặt tại các trường THCS trên địa bàn; Phòng GD&ĐT phối hợp với Trung tâm Kinh doanh VNPT - Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, giáo viên, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 08h00' ngày 18/8/2017 (Thứ Sáu).
2. Địa điểm: tập trung tại Hội trường phòng GD&ĐT Uông Bí.
3. Thành phần:
- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách CNTT của Phòng GD&ĐT.
- 22 cán bộ, giáo viên phụ trách CNTT của các trường - có danh sách kèm theo.

     *Chi tiết VB*

Thứ Tư, Ngày 26/07/2017:
00 giờ 00 :  

LỊCH HỌP TRỰC TUYẾN VÀ CHẠY THỬ PHÒNG HỌP THÁNG 07/2017

Yêu cầu: Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử từ 13 giờ 30 phút đến 15h00 phút, ngày 26/07/2017 để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 28/07/2017 (Thứ sáu).

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Thứ Hai, Ngày 22/05/2017:
00 giờ 00 :  

LỊCH HỌP TRỰC TUYẾN VÀ CHẠY THỬ PHÒNG HỌP THÁNG 05/2017

Yêu cầu: Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử từ 09 giờ 00 phút đến 10h00 phút, ngày 22/05/2017 để phục vụ cho cuộc họp chính thức vào 14h00 phút ngày 22/05/2017 (Thứ hai).

Đề nghị các đ/c phụ trách các điểm cầu đến đúng giờ kiểm tra thiết bị đấu nối và đường truyền để chạy thử thiết bị.

Thứ Năm, Ngày 27/04/2017:
00 giờ 00 :  

LỊCH HỌP TRỰC TUYẾN VÀ CHẠY THỬ PHÒNG HỌP THÁNG 04/2017

Yêu cầu: Các trường THCS (điểm cầu nhánh) cử cán bộ phụ trách CNTT bật thiết bị và tiến hành chạy thử từ 09 giờ 00 phút đến 10h00 phút, ngày 28/04/2017 để phục vụ cho cuộc họp chính thức và